โรงเรียน 374 แห่ง ได้รับผลกระทบโนรู สพฐ.เตือนเฝ้าระวัง

โรงเรียน 374 แห่ง ได้รับผลกระทบโนรู สพฐ.เตือนเฝ้าระวัง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โนรู” ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์สาธารณภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษา และเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด

โดย สพฐ.มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ สพท.กำชับสถานศึกษาในสังกัด เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ

นายอัมพร พินะสา

ซึ่งหากมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ให้ สพท.รายงานความเสียหายตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ล่าสุดของสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 กันยายน พบว่ามี 120 เขตพื้นที่การศึกษา และ 374 โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบ

แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 88 เขต จำนวน 285 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 32 เขต จำนวน 89 โรงเรียน รวมนักเรียน ครู และบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมด 8,090 คน ในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัด สพป. 3 โรงเรียน และ สพม. 1 โรงเรียน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ leeslakegenevaguideservice.com

UFA Slot

Releated