UFA Slot

5 ประโยชน์ของ Inbound Marketing

ทำไมการตลาดขาเข้าถึงจำเป็นกับธุรกิจ?หากคุณอยู่แวดวงการตลาดดิจิทัล คุณอาจเคยได้ยิน Inbound Marketing หรือ ‘การตลาดขาเข้า’ กันมาบ้างแล้ว

นักการตลาดจำนวนมากให้ความสำคัญกับการตลาดขาเข้ากับกลยุทธ์ดิจิทัลของตน แม้ว่าจะเข้าใจพื้นฐานได้ง่าย แต่การตลาดขาเข้าอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก แต่ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า ซึ่งนอกจากช่วยแปลงผู้มุ่งหวังของคุณให้เปลี่ยนเป็นลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ยังช่วยประหยัดงบประมาณการโฆษณาของคุณได้อีกด้วย

Inbound Marketing คืออะไร?

Inbound Marketing หรือ การตลาดขาเข้าเป็นวิธีการทางธุรกิจที่ดึงดูดลูกค้าด้วยการสร้างเนื้อหาและประสบการณ์อันมีค่าที่เหมาะกับพวกเขา ตรงข้ามกับการตลาดขาออก (Outbound Marketing) ที่มุ่งขัดขวาง ขัดจังหวะผู้ชมด้วยเนื้อหาที่พวกเขาไม่ได้ต้องการ แต่รูปแบบการตลาดขาเข้าจะสำรวจผู้บริโภคว่ากำลังมองหาอะไรและพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่เป็นการตลาดขาเข้าไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ แต่มันเป็นคำที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในวงการตลาดมาเกือบทศวรรษ

พูดง่ายๆ คือ การตลาดขาเข้า หรือ Inbound Marketing เป็นวิธีขยายองค์กรของคุณโดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนกับผู้บริโภค ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าและส่งเสริมให้คนเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายตลอดที่พวกเขาเดินทางร่วมกับธุรกิจของคุณ

UFA Slot

คุณต้องไม่ลือว่าระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือค้นหาอัจฉริยะทั้ง Google, Bing ช่วยให้ผู้บริโภควันนี้ค้นหาทุกอย่างที่ต้องการ (ข้อมูลสินค้า, บริการ หรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ) ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการเติบโตของโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เติบโตมากยิ่งขึ้น

ส่วนหนึ่งนั้นมาจากที่ความเป็นปัจเจกชนได้รับการเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการเชื่อมโยงด้วยคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นจึงมีส่วนสำคัญมากขึ้นกับการทำธุรกิจออนไลน์ การตอบสนองเป็นรายบุคคลถูกพูดถึงและทิศทางที่ธุรกิจสมัยใหม่ต้องการไปให้ถึง จึงไม่เกินไปนักที่จะบอกว่าการตลาดขาเข้าเป็นวิธีที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

องค์ประกอบของการตลาดขาเข้าการตลาดขาเข้า (Inbound Marketing) ผสมผสานองค์ประกอบวิธีการทำการตลาดออนไลน์หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน อาทิ Search Engine Optimization (SEO), เขียนบล็อก, การตลาดทางโซเชียลมีเดีย และการตลาดทางอีเมล เป็นต้น มุ่งเน้นการโน้มน้าวผู้ชม ผู้สนใจ ด้วย “โซลูชัน” ที่ธุรกิจของคุณเชี่ยวชาญ เป็นประโยชน์ และพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค

ซึ่งแนวทางนี้ต่างจาก การตลาดขาออก (Outbound Marketing or Interruption Marketing) หรือการตลาดแบบขัดจังหวะ มุ่งเน้นการที่ส่งข้อความถึงคนจำนวนมากเพื่อมุ่งให้เกิดการขาย อาทิ การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ / ทีวี / วิทยุ การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการใช้อินฟลูเอนเซอร์ และวิธีการอื่นๆ เพื่อส่งข้อความไปยังผู้ชมจำนวนมาก (ซึ่งอาจไม่ได้มองหาผลิตภัณฑ์ของคุณ) เป็นการสนทนาแบบทางเดียว ซึ่งมีเนื้อหาทั่วไปที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และเหตุผลที่ผู้ชมควรซื้อRandnor Fishkin ได้เผยแพร่แผนภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจองค์ประกอบของการตลาดขาเข้าได้มากยิ่งขึ้น*การใช้ Influencer เพื่อรีวิวสินค้า ถ้าไม่ได้จ้างหรือเสียเงินถือว่าเป็น Inbound Marketingประโยชน์ของการตลาดขาเข้าการตลาดขาเข้า (Inbound Marketing) ใช้เทคนิคเพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่ใช้วิธีการทำลายล้าง (ไม่ทุ่มเงินเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณา) แต่ก่อนที่คุณจะทำตามแนวทางนี้ มาดูประโยชน์ของธุรกิจของคุณจะได้รับกันก่อน

ความคุ้มค่าเมื่อพูดถึงเรื่องธุรกิจและผลประโยชน์ สิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงก็คือ “ค่าใช้จ่าย” การตลาดแบบดึงดูดสามารถสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัท (ทุกขนาด) ในลักษณะที่ถูกกว่าการตลาดขาออกจากกราฟด้านล่าง ธุรกิจทุกขนาดสามารถสร้างโอกาสในการขายจากการทำการตลาดขาเข้า (Inbound Marketing) โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่พวกเขาได้รับจากการตลาดแบบขาเข้า หรือการตลาดขาออก (Outbound Marketing)นี่คือสิ่งที่สำคัญมากกับธุรกิจที่มีงบประมาณน้อย และต้องการใช้เงินทุกๆ บาทที่ใช้จ่ายเพื่อให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ leeslakegenevaguideservice.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated